Oversigt Alka Forsikring Post Danmark Scandlines Danmark Scandlines Sverige Virk
http://www.postdanmark.dk
Til trods for den stigende arbejdsløshed er der stadig hård konkurrence om de bedste medarbejdere. Ebita har fået ansvaret for at Postens rekruttering i digitale kanaler bliver markedets bedste i løbet af de næste 2-3 år. Arbejdet er led i en proces hvor Post Danmark sætter ind på flere fronter for at styrke positioneringen overfor de højtuddannede og modernisering af den digitale rekrutteringsproces.

Post Danmark har ca. 28.000 medarbejdere og rekrutteringen foregår landsdækkende på mange niveauer i organisationen. Der rekrutteres indenfor stort set alle faggrupper og der ansættes dagligt nye medarbejdere og gennemføres interviews. Personaleafdelingen har kontakt til tusinder af interesserede ansøgere via interne og eksterne Databaser. Ebita er inddraget for at sikre at alle interessenter og målgrupper kommer på banen. Vi sikrer at den kommende løsning bygger på en brugervalideret informationsarkitektur med funktionalitet som tiltrækker målgrupperne.

Mere konkret leverer Ebita:

Konkurrentanalyse
Siteevaluering
Interessentvalidering
Behovsafklaring gennem – Workflowanalyse og brugerinterviews
Kravspecifikation med indstillinger mht. platform og portalsamarbejde
Interaktionsdesign på grænefladen og funktionerne
Kommunikationsstrategi for løsningen inklusiv informationsarkitektur og flowbeskrivelser.

Projektet afsluttes Q1 2004.

Læs mere om e-Rekruttering:
hent pdf 

Kontakt: henrik.danbjorg@ebita.dk for yderlige information